Nieuws

SPEERPUNTEN 2018-2024 Erfgoed: schooltjes en kerken worden zoveel mogelijk opnieuw ten dienste van de dorpsbewoners gesteld.Een dorpshuis in elk dorp: voor de plaatselijke verenigingen, voor een ontbijt, een ontmoeting, aperitief, boerenmarktje, pop-up activiteit, concert Specifiek wordt Wijlegem …

Blikvangers

  • Kerk Hundelgem ingehuldigd door Minister-President Geert Bourgeois

  • Zwerfvuilacties N-VA Zwalm

    Op zondag 30 april werd Dikkele opgeruimd door een 'opgeruimde' ploeg van N-VA Zwalm. Er werd beduidend minder zwerfvuil gevonden dan vorig jaar, een teken dat we met z'n allen op de goede weg zijn?
  • Verkoop van de kerk van Paulatem, een onvergeeflijke beslissing.

    De gemeente Zwalm besliste tot de verkoop van de kerk van Paulatem over te gaan. Volgens N-VA Zwalm een onvergeeflijke beslissing...